link-laboratori d’idees

Un equip de persones interessants es reuniran durant cinc sessions per accelerar processos de creativitat, generar idees i abordar els temes cabdals que més ens afecten.

Aquest laboratori experimental d’innovació i creativitat serà entrenat fins fer-lo entrar en estat de fluxe.

El resultat d’aquest treball serà publicat per posar-lo a l’abast de la comarca, a nivell empresarial, d’institucions i dels ciutadans, pel seu lliure ús i servei.

“El talent al servei de les persones”